μοιρολογώ

μοιρολογώ
μοιρολόγησα, μοιρολογήθηκα, μοιρολογημένος, θρηνώ νεκρό, λέω μοιρολό(γ)ια: Μοιρολογούσε το γιο της χρόνια ολόκληρα.

Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого). 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • μοιρολογώ — μοιρολογώ, μοιρολόγησα βλ. πίν. 73 και πρβλ. μοιρολογάω …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • μοιρολογώ — και μυρολογώ έω και άω (ΑΜ μοιρολογῶ, έω) (νεοελλ. μνσ.) 1. θρηνώ νεκρό με μοιρολόγια 2. εκφράζω τη λύπη μου για θλιβερό γεγονός με θρήνο αρχ. λέγω σε κάποιον τη μοίρα του, προλέγω σε κάποιον τα μέλλοντα να τού συμβούν. [ΕΤΥΜΟΛ. < μοιρολόγος… …   Dictionary of Greek

  • θρηνώ — (ΑΜ θρηνῶ) 1. κλαίω, θρηνολογώ μοιρολογώ 2. μοιρολογώ κάποιον, τόν κλαίω («θρηνεί τους γονείς του») αρχ. θρηνωδώ*. [ΕΤΥΜΟΛ. < θρήνος. ΠΑΡ. αρχ. θρήνημα, θρηνήσιμος, θρηνητήρ, θρηνητής, θρηνητός, θρηνήτωρ μσν. θρηνίζω. ΣΥΝΘ. αρχ. αναθρηνώ,… …   Dictionary of Greek

  • -λογώ — (AM λογῶ, έω) β΄ συνθετικό ρημάτων όλων τών περιόδων τής Ελληνικής, τα οποία αρχικά σχηματίστηκαν από ονόματα σε λόγος (πρβλ. αισχρολογώ < αισχρολόγος), ενώ στη συνέχεια το β συνθετικό λογώ λειτούργησε ως παραγωγική κατάληξη, με αποτέλεσμα να… …   Dictionary of Greek

  • αιάζω — αἰάζω (Α) 1. φωνάζω αιαί, θρηνώ, ολολύζω, μοιρολογώ 2. αναστενάζω, φυσώ δυνατά, ξεφυσάω. [ΕΤΥΜΟΛ. Ηχοποιημένη λ. από το επιφών. αἴ*. ΠΑΡ. αρχ. αἴαγμα, αἰακτός μσν. αἰαγμός, αἴασμαι …   Dictionary of Greek

  • αμοιρολόγητος — και λόητος, η, ο [μοιρολογώ] (για νεκρούς) αυτός που δεν τόν μοιρολόγησαν, δεν τόν θρήνησαν με μοιρολόγια, άκλαυτος, αθρήνητος …   Dictionary of Greek

  • ανολολύζω — ἀνολολύζω (Α) [ολολύζω] Ι. (μτβ.) κραυγάζω, φωνάζω δυνατά II. (μτβ.) 1. θρηνώ, μοιρολογώ κάποιον 2. ζητώ με κραυγές τη βοήθεια κάποιου 3. εξεγείρω με βακχικές κραυγές …   Dictionary of Greek

  • αποκωκύω — ἀποκωκύω (Α) μοιρολογώ κάποιον. [ΕΤΥΜΟΛ. < απο * + κωκύω «κραυγάζω, θρηνώ»] …   Dictionary of Greek

  • θρηνολογώ — άω (ΑΜ θρηνολογῶ, έω) θρηνώ, μοιρολογώ. [ΕΤΥΜΟΛ. < θρήνος + λογώ < λόγος < λέγω (πρβλ. βραχυ λογώ, πολυ λογώ)] …   Dictionary of Greek

  • θρηνωδώ — (ΑΜ θρηνῳδῶ, έω) [θρηνωδός] θρηνολογώ, μοιρολογώ …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”